Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Arrangementer - Lindholm Høje Museet

Skatten af sølvmønter udstilles

Denne Alabu-mønt er desværre lettere beskadiget, udformningen af korset viser dog tydeligt, at der er tale om Hardeknuds mønt fra Aalborg.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Skatten af sølvmønter udstilles

Denne Alabu-mønt er halveret. Halvering af mønter er meget almindeligt i slutningen af vikingetiden, man gjorde det for at få en mønt med værdien en halv penning.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Skatten af sølvmønter udstilles

Den sidste del af præparatet skal udgraves af en konservator. Øverst i billedet ses noget tørt stråagtigt materiale, der faktisk er resterne af det drikkehorn skatten blev gravet ned i.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

Skatten af sølvmønter udstilles

I foråret fandt to detektorfolk en skat af sølvmønter spredt over et større areal på en mark ved Horsens nær Blenstrup. Nu udstilles sølvskatten på Lindholm Høje Museet.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Skatten af sølvmønter udstilles

Endnu et unikt detektorfund udstilles på Lindholm Høje Museet

Mere end 200 mønter dukkede op af mulden ved Horsens nær Blenstrup, da to detektorfolk afsøgte en mark i foråret. Nu er det kostbare fund renset og forsvarligt placeret i en montre på Lindholm Høje Museet, så publikum kan opleve den unikke sølvskat. Som om skatten ikke er unik nok i sig selv, viste den sig at indeholde det ældste skriftlige vidnesbyrd om Aalborg – nemlig to eksemplarer af den mønt, som vikingekongen Hardeknud (1035-1042) lod præge i Aalborg.

Størstedelen af vikingeskatten fra Horsens i Himmerland er nu udgravet. Skatten indeholder mere end 226 mønter fra første halvdel af 1000-tallet. Der er stadig en lille rest mønter tilbage i det drikkehorn, som mønterne var i, da skatten blev gravet ned.

Til stor glæde for museet indeholdt skatten blandt andet to eksemplarer af den mønt, som vikingekongen Hardeknud (1035-1042) lod præge i Aalborg. Møntens forside fortæller, at det var kong Hardeknud, der stod bag udmøntningen. På møntens bagside står der ”Alfric on Alabu”, der betyder, at møntmesteren Alfric femstillede mønten i Aalborg. Denne mønt udgør det ældste skriftlige vidnesbyrd om Aalborg.

Mønter fra tre lande gemt i drikkehorn
Skatten tæller over 226 mønter, og en del tyder på, at sølvmønterne var blevet gemt i et drikkehorn før nedgravningen.
De foreløbige bestemmelser af mønterne viser, at skatten består af danske, tyske og engelske mønter, hvilket er helt almindeligt for tiden. Det var den enkelte mønts lødighed (dvs. sølvværdi) og vægt, der var afgørende for dens værdi, og ikke så meget hvem, der havde forestået prægningen. Derfor er der også mønter fra en lang periode repræsenteret. Af engelske mønter kan nævnes mønter slået af kongerne Ethelred den Rådvilde (978–1013 og 1014–1016) og Edward Bekenderen (1042-1066). En enkelt af de tyske mønter er præget i Køln, mens de danske mønter er slået af kongerne Knud den Store (1018-1035), Hardeknud (1035-1042) og Sven Estridsen (1047-1074).

Sen vikingetid
Særligt tidspunktet for skattens nedlæggelse er afgørende for at forstå, hvorfor sølvet blev gemt i jorden. En sammenligning med andre skattefund peger på, at skatten kan være nedlagt allerede i 1050´erne, altså i de sidste årtier af vikingetiden. Netop denne periode var præget uro, idet den danske konge Sven Estridsen lå i åben strid med den norske konge Harald Hårderåde, hvis flåde gang på gang hærgede de danske kyster.

Gemte penge for konen
Selv om mange brikker mangler for at kunne sige det med sikkerhed, er det nærliggende at søge en sammenhæng mellem disse uroligheder og nedgravning af sølvskatten i Horsens. Under undersøgelserne af fundstedet blev det konstateret, at skatten var blevet gemt under gulvet i et stort langhus, som må have tilhørt en lokal stormand. Sådanne stormænd udgjorde rygraden i datidens danske forsvar og måske stormanden fra Horsens har gemt sin formue, før han er draget i krig for kongen. Siden sølvet først her næsten tusinde år senere ser dagens lys igen, har stormanden næppe overlevet sin krigstjeneste. Og sine nærmeste omgivelser har han tilsyneladende ikke stolet på – selv konen har øjensynligt ikke kendt skjulestedet!

Sted: Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, Nørresundby 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.