Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Er du landmand?

Hvis du i forbindelse med pløjning eller andet normalt landbrugsarbejde støder på fortidsminder fx i form af oppløjede plamager af knogler, keramik, sten mv., har du pligt til at kontakte museet. Ved en eventuel efterfølgende undersøgelse er det ikke lodsejer, der betaler, men Slots- og Kulturstyrelsen. I forbindelse med en mulig udgravning er der desuden mulighed for at få erstatning for tab af afgrøde.

 

1811-96-F03

 

Hvis du overvejer at ændre jordbehandlingen fra fx almindelig pløjning til dybdepløjning, er det vigtigt, at du kontakter museet. Dybdepløjning er således meget ødelæggende for eventuelle fortidsminder. Museet vil så for egen regning komme med en udtalelse eventuelt baseret på en af museet eller Kulturstyrelsen finansieret forundersøgelse. Undtaget herfor er dog dybdepløjning forud for plantning af juletræer og lignende. Hér er det lodsejer, der betaler forundersøgelse og en eventuel undersøgelse. Reglerne for skovrejsning er nærmere beskrevet i afsnittet ”Skovrejsning og læhegn”.

 

5534F06

 

Ved bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med stalde og lignende, se afsnittet ”Skal du bygge?”.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med landbrug og fortidsminder, kan museet kontaktes på tlf.: 9931 7400 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan også findes yderligere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece ”Sikring af fortidsminder ” samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001. Se desuden afsnittet ”Museumsloven”.

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.