Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Er du råstofindvinder?

Forud for råstofindvinding anbefales det, at museet kontaktes med henblik på at få lavet en forundersøgelse. En forundersøgelse er frivillig, men sikrer, at indvindingsarbejdet ikke forsinkes unødigt af en eventuel arkæologisk undersøgelse. Det er nemlig sådan, at hvis man under råstofindvinding støder på fortidsminder fx i form af plamager af potteskår, sorte fyldskifter i undergrunden, knogler, stenlægninger mv., skal indvindingsarbejdet i det berørte område standses, og museet kontaktes. En efterfølgende udgravning og et eventuelt tab som følge af forsinkelser og udgravning bekostes af råstofindvinder. Hvis man derimod har fået lavet en forundersøgelse, og området er frigivet, bekostes en eventuel udgravning af staten.

Forundersøgelser på arealer under 5000 m² finansieres typisk af museet, mens forundersøgelser af større arealer betales af råstofindvinder.

Hvis der dukker væsentlige fortidsminder op i forbindelse med en forundersøgelse har, råstofindvinder to muligheder:

1) at betale for en undersøgelse af de pågældende fortidsminder eller

2) at friholde arealerne med fortidsminder for indvinding.

 

NHM

Bronzealderhuse ved Siem undersøges forud for råstofindvinding

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med råstofindvinding kan museet kontaktes på tlf.: 9931 7400 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan også findes yderligere information på Styrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece ”Sikring af fortidsminder ” samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001. Se desuden afsnittet ”Museumsloven”.

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.