Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Hadsund Egnssamling

Lokalhistorisk arkiv i Hadsund på nye hænder

Arkivet lukkes midlertidigt, mens museumsforeningen overtager

Varetagelsen af Hadsund Lokalhistoriske Arkivs samling overdrages nu fra Nordjyllands Historiske Museum til den lokale museumsforening, og i den forbindelse lukkes arkivet midlertidigt for betjening og forespørgsler. Det sker i perioden 1. oktober 2016 til 1. maj 2017.

Det er Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, der selv har ytret ønske om fremadrettet at varetage såvel betjening og forespørgsler som scanning og registrering af det nye materiale, der måtte komme til.

Fra Nordjyllands Historiske Museum, som Hadsund Egnssamling hører under, hilser man foreningens initiativ velkomment:
”Det er dejligt at opleve den entusiasme, foreningen lægger for dagen, og vi er glade for, at samarbejdet nu udvides på denne måde”, siger Lars Christian Nørbach, museumsdirektør og tilføjer: ”Det kan kun være et plus for arkivet, at det nu ligger på lokale hænder”.

Arbejdet med at gøre arkivet foreningsdrevet har stået på i nogen tid. Rent praktisk vil det kommende halve år gå med at gennemgå arkivet og søge Slots- og Kulturstyrelsen om udskillelse af arkivalierne fra museets samlinger.

Arkivet forbliver på samme adresse som Hadsund Egnssamling, hvor der indrettes lokaler til det kommende foreningsdrevne arkiv. Allerede fra den 1. oktober overgår al indsamling af lokalhistoriske arkivalier til museumsforeningen. Formanden Dennis Lybech glæder sig til at komme i gang med det lokalhistoriske arbejde. Han udtaler:
”Jeg er utrolig glad for, at det nu er lykkedes for museumsforeningen at få lov til at overtage lokalarkivet. Vi har drøftet det i foreningen gennem længere tid, og nu ser det ud til at falde i hak. Vi er en gruppe på ca. otte personer, som vil dette med lokalarkiv, og der er endnu flere i kulisserne, der også vil være med, når vi kommer i gang. Vi har haft de indledende møder med personer, som ved noget om overgang til lokalarkiv samt registrering i systemet Arkibas, lige som der er kræfter i gang med at få stablet et kursus på benene, så vi kan komme i gang senest i januar”.

Dennis Lybech fortsætter: ”For at alt dette kan falde på plads, skal museumsforeningens vedtægter ændres, og det sker på vores generalforsamling i slutningen af marts. Når vi er kommet i gang med registreringen, begynder vi med at have åbent arkiv et par timer om ugen, hvor vi kan modtage materiale, der er egnet for et sådant arkiv.

Hvis der i løbet af de kommende måneder under den midlertidige lukkeperiode skulle opstå noget uopsætteligt, kan man kontakte Nordjyllands Historiske Museum på mail på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hadsund Egnssamling :

 

Adresse:

Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling
Rosendals Allé 8
9560 Hadsund

Postadresse:

Hobro Museum
Vestergade 23
9500 Hobro

Tlf. +45 9982 4170

 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.