Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Nyere tid

Museets nyere tids inspektører arbejder med kulturhistoriske problemstillinger i perioden fra middelalderen og frem til i dag. Hovedtemaet er problemstillinger i Nordjyllands historie og topografi, men der tilstræbes gennemgående at arbejde i et landsdækkende perspektiv.

 

 

njm

Aalborg Historiske Museum

- udfører arkæologisk undersøgelse forud for opførelse af ny bolig- og kontorbygning på Vesterbro 68 i Aalborg.
Der udgraves rester af to velbevarede huse fra renæssancen (1536-1660). De foreløbige resultater viser, at begge huse har været af bindingsværk. Væggene har sandsynligvis været lerklinede, mens tagene har været dækket med tegl. Vinduerne har haft blyindfattede ruder, og gulvene har bestået af udlagte lag af ler og kridt. Skår af kakler viser, at husene har været opvarmet med kakkelovne, og at der dermed er tale om huse til beboelse.
Hvem, der har opført og beboet disse to tætliggende huse i 1500-1600-tallet, kan der endnu kun gisnes om. Foreløbigt synes der dog at være tale om beboere med en vis økonomisk formåen, der bl.a. har tilladt huse af en god stand og indkøb af tidens populære keramikvarer fra tyske egne.
Grunden har i den ældre periode, middelalderen (1050-1536), ligget umiddelbart vest for byens vestlige volde og grave, der har ligget ved Gravensgade (gågaden mod øst). Dermed er det nærliggende at tro, at området har været ubebygget og strengt taget ligget uden for byen i denne periode. Ikke langt mod syd lå der i middelalderen dog den forsvundne Sankt Peders kirke, der viser, at området vest for befæstningen langt fra var helt øde. Et hovedformål med den videre udgravning vil være at afgøre, hvordan det aktuelle område var udnyttet i middelalderen.
Undersøgelsen finansieres af bygherre Wagner Ejendomme Aps. Den forventes afsluttet i sommeren 2013.

Se hele artiklen som pdf

 

 

Aalborg Fjordland - Erindringsprojekt

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.