Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Skovrejsning og læhegn

Ved skovrejsning med tilskud får man normalt informationer om, hvordan man skal forholde sig til de kulturhistoriske levn. Normalt betales forundersøgelsen af Slots- og Kulturstyrelsen, og en egentlig arkæologisk undersøgelse er sjælden nødvendig, eftersom man ofte friholder områder med fortidslevn for beplantning og dybdepløjning. Ved en eventuel arkæologisk udgravning kan lodsejer maksimalt blive pålagt at betale, hvad der svarer til 5 % af anlægsomkostningerne.

Læhegn

Etablering af kollektive tilskudsberettigede læhegn, hvor der dybdepløjes, er omfattet af en aftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger. I praksis betyder det, at læhegn med kendte fortidsminder eller med topografiske placeringer, der typisk fordrer forhistoriske eller historiske bosættelser og begravelser ofte indstilles til skånsom jordbehandling. Dvs., at der ikke reolpløjes eller foretages grubning.

Kulturstyrelsen har udgivet en lille vejledning, der nærmere beskriver emnet: Læhegn og fortidsminder (PDF-format).

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med skovrejsning og fortidsminder, kan museet kontaktes på tlf.: 9931 7400 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Der kan også findes yderligere information på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

Teksten på denne side er lavet på basis af Kulturstyrelsens pjece ”Sikring af fortidsminder ” samt den gældende Museumslov – Lov nr. 473 af 7. juni 2001. Se desuden afsnittet ”Museumsloven”.

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.