Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Udgravninger på Budolfi Plads

Området mellem Jernbanegade, Algade, gaden Budolfi Plads og Vingårdsgade har været en del af Aalborg gennem mere end 1000 år. De fleste aalborggensere kender området som en åben plads, men sådan har det langt fra altid været. Nye arkæologiske udgravninger på Budolfi Plads i efteråret 2017 vil gøre os meget klogere på de mennesker, der har boet og arbejdet i kvarteret siden vikingetiden.

 

Budolfi Plads historisk kortlag

Kortet viser de nuværende og de historiske gader. De forsvundne historiske gader er vist med gult. Skt. Budolfi kirke og den i dag nedlagte kirkegård er markeret med rødt. Aalborgs bybefæstning fra omkring 1320 og Vesterport fra 1400-tallet er tegnet ind. (Foto Nordjyllands Historiske Museum)

  

Mennesker i området allerede omkring år 800

De ældste spor af mennesker i området blev fundet i 2013 og 2015. Syd for Algade afslørede en mindre udgravning, at folk havde levet her allerede i vikingetiden, dvs. i 800-tallet og frem til 1000-tallet. Arkæologerne fandt halvkuglekar, datidens kogekar, og spor efter et hus. Endnu ved vi dog ikke, om huset var en del af en landbrugsgård, eller om den lå i det tidlige Aalborg – på den anløbsplads, der fandtes, før Aalborg blev by i 990´erne.

I 1000-tallet var Budolfi Plads blevet en del af Aalborg by. Nu blev der bygget huse af træ og lerklining, og med tiden blev de udskiftet med nye huse i bindingsværk. Kvarteret var tæt bebygget, og der levede mange borgere i bydelen.

Den mindre udgravning i 2013 påviste op til to meter tykke lag af affald fra datidens aalborggensere, og i lagene lå der rester af beboernes huse og latriner samt brolægninger fra smalle stræder og gårdspladser. Hertil kom en mængde af ting såsom kogekar, kamme og smykker samt affald fra forskellige håndværk. 

Gennem vore dages Budolfi Plads har der også løbet flere mindre gader, der i dag er forsvundet, og ved de nye aktuelle udgravninger i 2017 håber arkæologerne at finde rester efter i hvert fald den smalle gade, der hed Karen Poppes Gyde.

 

Væsentlig viden gemt under betonen

Omkring 1320 blev der syd og vest for kvarteret anlagt en bybefæstning med jordvold og voldgrav. Den omkransede hele den historiske bymidte og fandtes indtil 1550´erne. Nye udgravninger i Vingårdsgade og nu også inde på Budolfi Plads har påvist en voldgrav, formentlig fra 1200-tallet. Den var en forløber for befæstningen fra omkring 1320, og den har hidtil været helt ukendt.

Ved Budolfi Plads´ anlæggelse i 1930´erne blev der gravet en stor mængde af middelalderens metertykke affaldslag væk. Dette gentog sig i 1950´erne. Herved forsvandt meget viden om Aalborgs historie. Museet var dengang kun i stand til at undersøge meget lidt af det, der forsvandt. Men under betonen ligger der stadig rester af en hel bydel med meget væsentlige oplysninger om Aalborgs tidligste historie. Ved de aktuelle udgravninger på Budolfi Plads vil museet dermed sikre væsentlig viden om bydelens historie, inden de nye bygninger rejser sig.

 

Fremgravning af bulhus

Fremgravning i 1930´rne af et træhus fra middelalderen. Huset lå i det område ved Vingårdsgade, hvor Superbrugsen indtil for få år siden havde forretning. (Foto Nordjyllands Historiske Museum)

 

Hus i Budolfi Plads gaden

Ved anlæggelsen af nye kloakker i gaden Budolfi Plads i foråret 2017 fandt arkæologerne nederst i bunden af udgravningen planker fra et gulv i et gavlhus, der foreløbigt er dateret til 11-1200-tallet. Lignende fund gemmer sig i affaldslagene inde på selve Budolfi Plads. Øverst ses Skt. Budolfi kirke. (Foto Nordjyllands Historiske Museum)

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.