Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

  

Danske fortidsminder fejres

For andet år i træk er Slots- og Kulturstyrelsen og en lang række lokale kulturhistoriske museer gået sammen om at skabe en Fortidsmindedag i Danmark for at få danskerne ud i by og land, hvor man vil give dem et øget kendskab til og en større interesse for danmarkshistorien via et besøg på et af vores mange, fantastiske fortidsminder.

I år sker det søndag 30. april, og på Nordjyllands Historiske Museum byder man på tre forskellige arrangementer. For dem alle tre gælder det, at det er gratis at deltage, men ét arrangement kræver tilmelding og to andre kræver praktisk tøj, da de foregår udendørs.

 

Fortidsmindedag - Sebbersund  

Fortidsmindedag i Sebbersund

Ved museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum
Tid: søndag 30. april kl. 10
Mødested: Skt. Nikolaj Bjerg, Bjerget 4, Nibe

I starten af 1990'erne blev der mellem byen Sebbersund og Sankt Nicolaj Bjerg fundet spor efter en handelsplads fra yngre jernalder og vikingetid. Kirken og gravpladsen er blandt de tidligste eksempler på kristendommens udbredelse i Danmark. Omkring år 1100 forsvandt handelspladsen fra området ved Sebbersund sandsynligvis fordi, Limfjordens åbning mod Skagerrak sandede til.
Lars Nørbach vil guide deltagerne rundt i området og fortælle om udgravningsresultaterne.

 

Fortidsmindedag - Middelalderlandsbyen på Alstrup Hede  

Middelalderlandsbyen på Alstrup Hede

Ved museumsinspektør Stig Bergman Møller, Nordjyllands Historiske Museum
Tid: søndag 30. april kl. 11
Mødested: Alstrup Hede, Mejlbyvej 67, Nørager

Tag med museumsinspektør Stig Bergmann Møller på vandring på Alstrup Hede, og hør om de undersøgelser, Nordjyllands Historiske Museum foretog her i 2011. Alstrup Hede er en ganske lille fredning beliggende tre kilometer sydøst for Kongens Tisted i det sydlige Himmerland. Området, som i dag helt er omgivet af landbrugsjord, blev i 1944 fredet af arkæologiske grunde. Man havde fundet spor efter en for længst forsvundet landsby, formentlig en fortelandsby. Forte er et gadekær omgivet af fælles græsningsarealer og bebyggelse. På fredningen findes desuden højryggede agre samt jord- og stendiger. Da bebyggelsen på Alstrup Hede blev forladt, overgik den til hede. Dette forløb har betydet, at den middelalderlige Alstrup Landsby har efterladt sig synlige diger, vejforløb med stendiger og grøfter, som endnu kan ses i dag.

 

Fortidsmindedag - Foredrag om fredede fortidsminder  

Foredrag om fredede fortidsminder

Ved museumsinspektør Lone Andersen, Nordjyllands Historiske Museum
Sted: Portlandsalen, Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, Nørresundby
Tid: søndag 30. april kl. 11-12

Fredningsloven fylder 80 i år, og i den anledning holder museumsinspektør Lone Andersen, der har tilsynet med de nordjyske fortidsminder, foredrag på i Portland-salen på Lindholm Høje Museet. I Danmark kom sikringen af fortidsminderne ved lov ret sent, nemlig i 1937 med §2 i Naturfredningsloven. Til gengæld er den danske fortidsmindebeskyttelse blandt de bedste af sin art, fordi dens oprindelige placering i Naturfredningsloven er udtryk for et helhedssyn på kulturlandskabet. Hør mere om Naturfredningsloven og de fredede fortidsminder denne søndag.

Bemærk venligst: Tilmelding er nødvendig. Det kan ske til mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Langhus og gravhøje fundet ved Støvring

Arkæologer blev positivt overrasket, da de så, hvad mulden gemte

Arkæologerne på Nordjyllands Historiske Museum havde pænt store forventninger, da de for knap tre uger siden indledte en udgravning i Støvring, for forundersøgelserne havde vist, at der både var spor efter en bebyggelse fra oldtiden og en overpløjet gravhøj. Men de fik mere, end de havde turdet håbe på.

Da mulden var fjernet fra det cirka 2000 m2 store areal, lå der hele to gravhøje fra stenalderens slutning og mellem disse en stor, velbevaret hustomt af et langhus fra første halvdel af bronzealderen. Begge gravhøje lå meget tæt på langhuset - faktisk har der været mindre end en meter fra husets østgavl til foden af den største af gravhøjene. Den gang bekymrende man sig ikke voldsomt over fredningszoner og byggelinjer….

Det var i efteråret 2016, arkæologerne først fik en indikation af, at der lå noget spændende i området. Museet foretog dengang en større arkæologisk forundersøgelse ved Mastrup i Støvring sydlige opland, hvor der i disse år udstykkes boliggrunde. Forundersøgelsen skulle lokalisere eventuelle arkæologiske levn, der i så fald måtte udgraves forud for jordarbejdet, og det er den udgravning, der nu er afsluttet.

 

Støvring   Støvring

Oversigtsfoto optaget med drone. Til venstre i udgravningsfeltet ses den store, overpløjede høj. Længst til højre den lille høj med stenkisterne. Den ses som en lys plet. Herimellem ligger bronzealderhuset.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Høj og bronzealderhus. Man aner vægforløb og en stor mørk forsænkning i husets længdeakse.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Den første gravhøj
Den ene af gravhøjene var kendt på forhånd fra de historiske kort over området. Den er angiveligt blevet fjernet i slutningen af 1800-tallet, og tilbage var da også kun den ringgrøft, der har markeret højens cirkelslag. Højen har været 18 meter i diameter. Af grave var der ingen, men højkonstruktionen peger i retning af enkeltgravskulturen. En periode, der tidsmæssigt hører til i bondestenalderens slutning, 2800-2300 f.Kr.

I denne periode af stenalderen satte forandringer ind. Landbruget blev mere pladskrævende med større vægt på kvægavl og dyrkning af byg som den vigtigste afgrøde. Bonden havde sin egen gård og dyrkede sin egen jord. Forandringerne skete først på de lette jorder i Syd- og Midtjylland. At hjulet samtidigt blev introduceret, betød en teknologisk revolution. Perioden kaldes Enkeltgravskulturen på grund af de tusindvis af enkeltgrave, der blev anlagt i lave gravhøje.

Gravhøj nummer to
Den anden og hidtil ukendte gravhøj indeholdt derimod hele 11 grave af den type, arkæologer benævner ”Oder-kister”. Der er tale om ganske små stenbyggede kister overvejende sat af flade, opretstående stenfliser. Der findes af og til ravperler, økser og lerkar som den døde har fået med på den sidste færd, men for det meste er der ingen fund tilbage i dem.

I kisterne i Støvring fandt museets arkæologer to små lerkar, helt karakteristiske for perioden. Alle grave var placeret i denne lille gravhøjs cirkelslag. Højen har ligget på en lille lokal højning helt ud til den fossile ådal, hvori Mastrup Bæk løber. Ligesom den store høj dateres stenkisterne til bondestenalderens senere del.

 

Støvring   Støvring

Den lille høj med stenkisterne liggende ude langs højens cirkelslag.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Arkæolog Karen Poulsen er i gang med at udgrave én af stenkisterne. Der blev fundet el lille lerkar, som her ses stående på sin plads inden optagning.
(Foto: Nordjyllands Historiske Museum)

 

Langhuset
Mest bemærkelsesværdigt var dog den store hustomt, der blev udgravet mellem højene. Den er yngre, nemlig fra bronzealderens første halvdel, og har med stor sandsynlighed haft begge høje som nærmeste naboer.

Husets har været 25 meter langt og 7 meter bredt, og der har således været hele 175 kvadratmeter under tag. I den ene ende har der angiveligt været stald.

Ældre bronzealder (1.800 – 1.000 f.Kr.) er en opgangsperiode. I Nordtyskland, Danmark og Sydsverige udvikler der sig en rig og selvstændig bondekultur. Særligt husbyggeriets udvikling er iøjnefaldende. Man har kendskab til bygninger på 8 x 50 meter. I sammenligning hermed er Mastrup-huset mere beskedent, men dog med en spektakulær beliggenhed. Ligesom man i dag ønsker en velbeliggende plads for sin bolig, har man ganske givet sigtet efter det samme i bronzealderen.

Huset har formentlig været beboet af en (stor) familie af helt gennemsnitlig stand. De har dyrket jorden og haft kvægbrug som det væsentligste erhverv ved siden af agerbruget. De har ikke efterladt sig mange ejendele, som man ellers ofte ser på jernalderbopladser, så dateringen af huset er sket på baggrund af bygningsdetaljer – husets grundrids.

 

 

 

Tidligere artikler

 

Piloten fra det tyske fly identificeret

Fund fra udgravning i Aalborg udstilles

Fine fund fra Vingårdsgade udstilles

Årets top 10 i arkæologi 2016

Biskoppernes latrin

En middelalderlig ødekirkegård

Kraftig storm hjælper arkæologerne

Arkæologerne finder stenhus i Aalborg

Udgravning i Vingårdsgade

Område ved Sdr. Tranders har gravtyper fra flere historiske perioder

Arkæologer finder gode sild og latriner i Nibe

6 guldmønter fundet i Himmerland

Vikingesmykker fundet ved Mariager

To vældige oldtidshuse i Støvring

En havn i Maren Turis Gade

Maren Turis Gade

Besøg lægen og bliv klogere på fortiden

Fine fund fra vikingetiden midt i Aalborg

500 års gård-historie afdækket i Storvorde

Bronzefund er blevet til guld

Flere spændende fund ved huse i Nibe

Sensationelle fund fra bronzealderen

Fællesgrave fundet midt i Aalborg

Nyt fra udgravningerne på sygehusgrunden i Aalborg Øst

Flammer over Jammerbugten

Udgravningerne ved Universitetshospitalet i Aalborg Øst

En vestjyde i Nordjylland?

Undersøgelserne i forbindelse med Egnsplanvejen syd for Aalborg

Forundersøgelser forud for nyetablering af kloakledning mellem Hobro og Hadsund

Forhistorisk bebyggelse ved Terndrup

Sjælden valkyrie fundet ved Sønder Tranders

En 4000 år gammel flintdolk

Frejlev Møllegård

Museets arkæologer på skattejagt

Udgravning ved Pandrup

Sigsgård ved Jetsmark

Status for udgravningerne på sygehus-grunden i Aalborg Ø

Skagerak 4 - fortsat

2000-årig kvinde udgravet på sygehusgrunden i Aalborg Ø

Skagerak 4 - højspændt arkæologi

Danmarks Oldtid i Landskabet, Fyrkat

Fjernvarmeledning i Himmerland

Jernaldergårde ved Vester Hassing

Universitetshospitalet – Museets hidtil største feltarbejde 

Grusgravens hemmeligheder

Skeletgrave ved Mellemholm

Borremosefæstningen ved Aars renoveret

Halshugning ved Mellemholm?

Arkæologisk undersøgelse i Vesterbro 68

Udgravning omkring Vor Frue kirke i Aalborg, 2011 og 2012

Spændende gravfund ved Visborggård

Rig kvindegrav fra vikingetiden

Middelalderhuse i Korup

Arkæologiske undersøgelser ved Vor Frue Kirke, Aalborg

 

 

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.