Nordjyllands Historiske Museum

 
Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, dokumentation, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie i Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt Kommuner.
På 14 udstillingssteder præsenterer vi dig for "Nærværende Historie"
 

Nordjyllands Historiske Museum • Algade 48 • 9000 Aalborg • Tlf. +45 9931 7400

Universitetshospitalet – Museets hidtil største feltarbejde
Godt og vel 90 hektar er der sammenlagt afsat til det nye storsygehus i Aalborg Ø, og før her kan bygges, skal området undersøges for at sikre, at ingen væsentlige arkæologiske fund eller anlægsspor bliver ødelagt uden forudgående registrering.
Arealet er det største sammenhængende område museet nogensinde har undersøgt, og i efteråret påbegyndte museets arkæologer det indledende arbejde i området. Første mål er en systematisk forundersøgelse af de sydligste 40 hektarer af byggegrunden.
Inden vinteren for alvor satte ind og satte en midlertidig stopper for feltarbejdet var omtrent 30 ha forundersøgt og seks fundområder lokaliseret. Der er overvejende tale om fund af anlægsspor fra forhistoriske bebyggelser, og indtil videre synes hovedparten af anlæggene at stamme fra bronzealderen (dvs. 1800-500 f.Kr.).
Fundområderne, som primært rummer spor efter langhuse og tilhørende anlæg i form af gruber og kogegruber, skal senere færdigundersøges ved egentlige arkæologiske udgravninger før området kan byggemodnes og sygehuset opføres.

 

NHMOrtofoto af den sydlige del af sygehusgrunden (rød ramme), fundområderne (A-F)
og det forundersøgte areal (grønt)

 

Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

 

 

Tlf. 99 31 74 00 - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

CVR 23035855 - EAN 5798003745701

 

Copyright (C) 2010 MS.