Arkæologi

I krydset Ved Stranden og Jomfru Ane Gade i Aalborg er man lige nu i gang med en stor kloakrenovering, og det har åbnet en port til fortidens Aalborg – både bymæssigt og på det personlige plan med genstande som en trætallerken, en sølvske og en kande. Alt sammen fra 1500-tallet.
I mulden ved Sebbersund er der dukket mere end 80 sølvmønter op fra en nedgravet skat. Alle er fra Christian IV’s tid, og de kan fortælle noget om både Danmarks deltagelse i Trediveårskrigen og om, hvordan mønter er blevet brugt i hverdagens Danmark i begyndelsen af 1600-tallet.
I samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg arrangerer vi dette efterår foredragsrækken Arkæologien i nyt lys. Her kan du blandt andet høre mere om den tidlige kongemagt før Gorm den Gamle og Harald Blåtand og om våbenkapløbet i Nord- og Mellemeuropa i tiden efter Kristi fødsel.
Inden du skal bygge, skal du være opmærksom på, om der kan være fortidsminder på netop den grund, hvor du skal i gang. Men hvad er et fortidsminde? Og hvordan foregår samarbejdet med museet, og hvem betaler arkæologens arbejde?
Har du fundet genstande i jorden med metaldetektor eller i forbindelse med anlægsarbejde og lignende, så kan det være danefæ eller have anden kulturhistorisk værdi.
I Danmark er det lovligt at gå med metaldetektor i de fleste områder. Der er dog nogle enkelte regler, som skal overholdes. For eksempel er det ikke tilladt at gå med detektor på fredede oldtidsminder, og man skal altid have tilladelse af lodsejer.