Arkæologi

Det var lidt af en sensation, da et sværd fra middelalderen pludselig stak op af jorden i Algade midt i Aalborg i februar måned. Sværdet var ikke alene intakt, det var også usædvanligt velbevaret. Nu har arkæologerne så fundet læderskeden til selvsamme sværd, som trods mere end 700 år i jorden stadig er forholdsvis godt bevaret.
Anlægsarbejdere og arkæologer har de sidste mange måneder arbejdet side om side i tæt samarbejde ved Budolfi Kirke i Aalborg. I alt er der dukket spor af 84 begravelser op, som stammer fra den nedlagte kirkegård, som lå ved kirken frem til begyndelsen af 1800-tallet.
Under arbejdet med at nedlægge kloakrør i Tiendeladen i det centrale Aalborg, er man formentlig stødt på et af de mørkeste og mest dramatiske kapitler i danmarkshistorien. En del af en større massegrav er nemlig dukket frem. Den stammer formentlig fra Grevens Fejde i 1534
Inden du skal bygge, skal du være opmærksom på, om der kan være fortidsminder på netop den grund, hvor du skal i gang. Men hvad er et fortidsminde? Og hvordan foregår samarbejdet med museet, og hvem betaler arkæologens arbejde?
Har du fundet genstande i jorden med metaldetektor eller i forbindelse med anlægsarbejde og lignende, så kan det være danefæ eller have anden kulturhistorisk værdi.
I Danmark er det lovligt at gå med metaldetektor i de fleste områder. Der er dog nogle enkelte regler, som skal overholdes. For eksempel er det ikke tilladt at gå med detektor på fredede oldtidsminder, og man skal altid have tilladelse af lodsejer.