UDSAT – Foredrag: Christian 2. og hollænderne

Lars Bisgaard udgav i foråret 2019 en biografi om Christian 2., og det er blandt andet på den baggrund, at han nu kan opleves i Aalborg. Foto: Gads Forlag

Udsat pga. coronasituationen. Læs mere på Folkeuniversitetes hjemmeside.

Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

Christian 2 havde omfattende politiske visioner under sin regeringstid i begyndelsen af 1500-tallet. Men hvor kom disse politiske planer fra, og hvad gik de ud på?

I 1800-tallet ændredes opfattelsen af Christian 2, og historikeren C.F Allen pegede som en af de første på mor Sigbrit som igangsætter. Hun var mor til Dyveke, som i en periode var kongens elskerinde. Hun var var kongens rådgiver, og særligt i årene 1517 til 1523 var mor Sigbrits indflydelse stor, da hun i disse år fungerede som en slags finansminister og rådgiver for kongen. I 1523 måtte de begge flygte fra Danmark grundet politisk uro.

Lars Bisgaard, som sidste år udkom med en omfattende biografi om Christian 2, mener dog, at afgørende forhold peger imod opfattelsen af, at mor Sigbrit stod bag de mange politiske tiltag under Christian 2’s regeringsperiode.

Han mener, at man ved at forfølge andre spor kommer tættere på de magtdrømme, der blev tænkt af den visionære monark. Fx set i lyset af ægteskabet med Dronning Elisabeth, der var barnebarn af den tyske kejser.

Et centralt aspekt i Christian 2’s politiske visioner indgik også tanken om et nordisk handelskompagni, hvor Aalborg deltog. Materialet fra Aalborg er det bedste til at sandsynliggøre, at disse tanker allerede var i gang i 1517 – altså før mor Sigbrits gyldne år ved hoffet.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2020:

12. marts
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage
Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

19. marts
Christian 2. og hollænderne
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

26. marts
Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe
Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

2. april
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

Pris for alle fire foredrag: 445 kr. Køb fællesbillet til alle foredrag her