Foredrag: Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage

Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Det er overalt. Det røde flag med det hvide kors, som har haft stor betydning, siden det på en sommerdag i 1200-tallets Estland kom dalende ned fra himlen og sørgede for dansk sejr i korstogskrigen.

Myten og erindringen sidder dybt i os, men Dannebrog er også virkelighed. Staten, kongen og adelen tog nemlig flaget til sig, inden det i 1800-tallet blev for folket. I dag kipper vi med flaget, straks der er det mindste at fejre, og vi viser det frem året rundt i butikker og på markeder. Som nationalt symbol signalerer Dannebrog enhed, fællesskab og identitet – og sætter følelser i brand.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2021:

4. marts kl. 19
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage
Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

11. marts kl. 19
Christian 2. og Aalborg – byens vej til kongens nordiske handelskompagni
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

18. marts kl. 19
Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe
Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

25. marts kl. 19
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

Pris for alle fire foredrag: 445 kr. Køb fællesbillet til alle foredrag her