UDSAT – Foredrag: Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen

Udsat pga. coronasituationen. Læs mere på Folkeuniversitetes hjemmeside.

Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

I løbet af 2. verdenskrigs sidste to år – fra 1943 til 1945 – blev der fra Vendsyssels østkyst transporteret omkring 700 mennesker til det neutrale Sverige. Mennesker, som af en eller anden årsag flygtede fra den tyske værnemagt i Danmark. Hvordan – og af hvem – var disse flygtningetransporter organiseret? Gennem forskellige kilder og erindringsmateriale belyser Jan Hammer Larsen, museumsinspektør ved Kystmuseet, denne problematik, herunder betydningen af Dansk Hjælpetjeneste.

Foredraget er en del af en mindre foredragsrække om forskellige historiske emner.

På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2020:

12. marts
Dannebrog – fra kongemærke til konditorkage
Ved Torben K. Nielsen, lektor og ph.d., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

19. marts
Christian 2. og hollænderne
Ved Lars Bisgaard, lektor og ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet

26. marts
Stormfloden 1825 – konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe
Ved Bo Poulsen, professor og dr. phil., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

2. april
Flugtruterne fra Nordjylland under besættelsen
Ved Jan Hammar Larsen, museumsinspektør, Kystmuseet

Pris for alle fire foredrag: 445 kr. Køb fællesbillet til alle foredrag her