Foredrag: Førkristen kult og hærgede stormandsgrave

Et usædvanligt velbevaret Snartemo-glas fundet i en af gravene ved Vaarst. Det vidner om, at det er her, at eliten fra den absolutte top i jernaldersamfundet blev begravet. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Vaarst – et himmerlandsk helligområde fra jernalderen under afdækning

Ved Torben Trier Christiansen, museumsinspektør og ph.d. , Nordjyllands Historiske Museum

Midt i jernalderen – ca. 400 e.Kr. – var Danmark endnu ikke samlet til et rige, men opdelt i en række små stammer, som blodigt kappedes om magten over stadigt større og større områder. Endnu fandtes der ikke byer i det danske landskab, og rent organisatorisk var stammerne derfor typisk centreret omkring særlige helligområder.

I 2018 ledte en lokal metaldetektorbruger ved et lykketræf arkæologer på sporet af en usædvanlig stor og rig gravplads, som fra årene 200-500 e.Kr. har fungeret i tilknytning til et sådant helligområde beliggende ved Vaarst sydøst for Aalborg.

Onsdag 31. marts kan du høre udgravningsleder, arkæolog Torben Trier, fortælle om de mange resultater fra de seneste to sæsoners udgravninger på gravpladsen – og ikke mindst hvordan de mange fund kan tolkes ind i en større sammenhæng.

Foredraget en del af foredragsrækken Arkæologien i nyt lys

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for Arkæologien i nyt lys i foråret 2021

Onsdag 3. marts kl. 19
Krigere og bønder i bronzealderens Thy
Jens-Henrik Bech, museumsinspektør, Museum Thy

Onsdag 17. marts kl. 19
Bjørne, elge og shamaner i Djurslands vilde stenalder
Lutz Klassen, forskningsleder, Dr. Phil., Museum Østjylland

Onsdag 31. marts kl.19
Førkristen kult og hærgede stormandsgrave – et himmerlandsk helligområde fra jernalderen under afdækning
Torben Trier Christiansen, museumsinspektør og ph.d. , Nordjyllands Historiske Museum

Onsdag 14. april kl. 19
Landskabets erindring
Marianne Rasmussen Lindegaard, specialkonsulent og arkæolog, Slots- og Kulturstyrelsen


Samlet pris: 445 kr.
Enkeltforedrag: 145 kr.

Køb billet til alle fire foredrag på www.fuaalborg.dk