Arkæologien i nyt lys: Himmerlands køkkenmøddinger

Ved seniorforsker Søren H. Andersen, Moesgaard Museum

I årene 1990-2000 gennemførte Nordjyllands Historiske Museum og Aarhus Universitet en række tværvidenskabelige udgravninger i de to store og berømte køkkenmøddinger ved Ertebølle og Bjørnsholm fra ældre stenalder ca. 5.400-3.900 f.Kr. For begge lokaliteters vedkommende var der på det tidspunkt gået en lang årrække, hvor de oprindelige undersøgelsesresultater ikke var blevet set på med moderne øjne og moderne analysemetoder – og dermed måske kunne tolkes anderledes.

Til foredraget fortæller seniorforsker og arkæolog Søren H. Andersen fra Moesgaard Museum om de nye og overraskende resultater, som de tværvidenskabelige udgravninger viste, og samtidig giver han på baggrund af resultaterne et nyt billede af, hvordan man kan beskrive og tolke livet i slutningen af Vesthimmerlands jæger-/fiskerstenalder – en periode, der var præget af store klimatiske og kulturelle omvæltninger.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-225

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Himmerlands køkkenmøddinger
Ved seniorforsker Søren H. Andersen, Moesgaard Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland 
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe 
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord 
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer