UDSAT – Foredrag: Krigens netværk

Om våbenkapløb og krig i Nord- og Mellemeuropa
i tiden omkring og efter Kr.f.

Udsat pga. coronasituationen. Læs mere på Folkeuniversitetes hjemmeside.

Ved Rasmus Birch Iversen, ph.d. og museumsinspektør, Moesgård Museum

I løbet af første århundrede f.Kr. bliver krigeren meget synlig i det arkæologiske fundmateriale i form af et stort antal begravelser med våben.

Våbnene i disse grave er helt enestående ensartede, og de udvikler sig synkront gennem mere end 200 år. Og det er uanset, om man ser på våben fra Norge i nord eller Slovakiet i syd, Danmark i vest eller Polen i øst.

De områder beboedes ifølge de romerske kilder af germanske stammer, og et nyt forskningsprojekt forsøger at kortlægge og forstå baggrunden for det, man med et moderne udtryk kan beskrive som et våbenkapløb. Formodningen er, at en del af forklaringen skal findes i netop Romerrigets ekspansion mod nord i tiden før og omkring Kristi fødsel og den kamp om romerske ressourcer, der opstod i de områder, der beboedes af germanerne.

Foredraget en del af foredragsrækken “Arkæologien i nyt lys”

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2020:

5. februar
Pragtfundet fra Kallerup: Sardinien-Thy T/R
Marie Vang Posselt, museumsinspektør, Museum Thy

26. februar
Vikinger ved verdens ende – gravpladsen ved Rubjerg
Marlena Haue, museumsinspektør, Vendsyssel Historiske Museum

11. marts
Himmerlands køkkenmøddinger til revision
Søren H. Andersen, seniorforsker

25. marts
Krigens netværk – om våbenkapløb og krig i Nord- og Mellemeuropa i tiden omkring og efter Kr.f.
Rasmus Birch Iversen, ph.d. og museumsinspektør, Moesgård Museum


Samlet pris: 445 kr.
Enkeltforedrag: 150 kr.