Foredrag: Tyske flygtninge 1945-1949

Ved Ole Houmann, forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Første Verdenskrig gemmer på mange dramatiske begivenheder. Torsdag 24. oktober vil forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, Ole Houmann, fortælle historien om det drama, der udspillede sig, da tre millioner tyskere i januar 1945 måtte flygte fra de hævngerrige russiske tropper, da de gik over grænsen til Østpreussen.

Det var kun de stærkeste flygtninge, der overlevede turen gennem is, sne og beskydningen fra de russiske soldater. For omkring en kvart million flygtninge ender flugten i Danmark, og et sted mellem 30.000 og 40.000 ender i Aalborg. Her skulle de forsørges af et dansk samfund, der i forvejen var udpint efter fem års tysk besættelse. Først i 1949 kunne de sidste tyske flygtninge igen forlade landet.

Foredrag nr.: 1911-222

Holdnr.: 1921-004

Foredragsrække om historie

Interessen for historien er stor. På universiteter, arkiver, museer og i mange andre sammenhænge forskes der i historien som aldrig før. I Aalborg har det siden 1960’erne været fast tradition, at historieforskningens resultater præsenteres ved forskellige foredrag.

Målsætningen er at præsentere et bredt udvalg af den nyeste viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende kulturhistorikere har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

2019 er ikke nogen undtagelse. Foredragene om de historiske emner afholdes i samarbejde mellem De Samarbejdende Kulturelle Foreninger i Aalborg og Folkeuniversitetet. Programmet tilrettelægges af repræsentanter fra foreningerne og koordineres af museumsinspektør, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for foråret 2019:

Torsdag 1. marts
Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806
Ved B.A. i middelalderarkæologi, Bente Springborg, mangeårig ansat ved Nordjyllands Historiske Museum.

Torsdag 2. april
Det største industrieventyr
Ved afdelingsleder, ph.d. og dr.phil., Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

Torsdag 11. april
Det første fængsel
Ved Lektor, ph.d., Johan Heinsen, Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet

Torsdag 24. oktober
Tyske flygtninge 1945-1949
Ved Ole Houmann, forfatter og guide ved Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Torsdag 31. oktober
De rejsende skærslibere og optrædende med vinterkvarter på Dronninglund-egnen
Ved museumsinspektør, cand.mag., Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev Kommune

Torsdag 7. november
Program følger

Torsdag 14. november
Program følger