Bestyrelsen og dens poster

Indmeldelse:
Anni Vestenbæk
Mail: av@klarupnet.dk
Telefon: 2679 7078

Kontakt i øvrigt:
Claus Jensen
Strandgade 3 A, 9240 Nibe
Mail: claujen@hotmail.com
Telefon: 2219 6745

Bestyrelsen:

Anni Vestenbæk har efter årelang tro tjeneste ønsket at fratræde som kasserer (men modtager stadig indmeldelser). Ny kasserer er Peter Væversted Pedersen.

Hans Henrik Lauritzen
Ordførende formand og medlem af Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab

Claus Jensen
Stedfortrædende formand

Flemming Nielsen
Sekretær

Peter Væversted Pedersen
Kasserer

Anni Vestenbæk
Suppleant for Leif Sondrup – Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab

Leif Sondrup
Medlem af Nordjyllands Historiske Museums repræsentantskab. Formand for museets bestyrelse.

Arne Rasmussen

Elisabeth Borberg
Suppleant

Peter Reinau
Suppleant

Inge Leth Jørgensen
Revisor

Lars Borberg
Revisorsuppleant