Bøger

Globaliseringens dynamik hænger uløseligt sammen med drivkræfterne bag multinational virksomhed. Denne bog ser på emnet fra en dansk synsvinkel og kaster lys over, hvorfor Danmark fik status som en af verdens mest succesfulde industrinationer fra slutningen af det 19. århundrede.
Bogen er historien om Aalborgs forsvundne kirkegårde, og den fortæller om begravelser fra kristendommens ældste tider og frem til 1800-tallets begyndelse. Bogen er skrevet af Bente Springborg, tidligere arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum.
Mellem hammer og kors er en fortælling om asatro og kristendom. Samtidig er det historien om en højspændt politisk konflikt, der mod vikingetidens slutning omkring år 1000 var under opsejling. Bogen er skrevet af museumsdirektør Lars Christian Nørbach.
Turen går til Vikingetiden beskriver små og store vikingeattraktioner i hele Danmark, herunder selvfølgelig nordjyske steder som Fyrkat, Aggersborg og Lindholm Høje.
I 2017 var det 500 år siden, Martin Luther slog sine teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til Reformationen – en lang og kompliceret religiøs konflikt, der gav genlyd over hele Europa, og som også kunne mærkes lokalt her i Nordjylland.
I dag består rammerne for de fleste danskeres liv af huse, kvarterer og landskaber, der er skabt i årtierne efter 2. verdenskrig. Det får imidlertid næppe mange til at tænke på industrikvarteret, parcelhuset eller motorvejene som kulturhistorie. Men det nye er ikke længere så nyt, og mere og mere af det nye er blevet vores allesammens kulturarv.
Cementen fik sit gennembrud i det 20. århundrede, først i industriens fabrikker og siloer, men siden også til boliger for mennesker, og i dag er nybyggerier uden brug af cement en sjældenhed.
Den dag i dag genkender vi byen langvejs fra, når vi ser Aalborg Portlands rygende skorstene i Rørdal. Uden cementindustriens gennembrud i Aalborg for mere end hundrede år siden ville der næppe have ligget en så stor by ved den østlige del af Limfjorden, som der faktisk gør.
Fra 1240’erne og frem til cirka 1530 lå der i Algade et gråbrødrekloster. Bogen fortæller historien om selve klosteret og munkenes liv i Aalborg, men også om Aalborg bys allertidligste historie fra før gråbrødrene kom til.