Har du fundet danefæ?

Genstande fra oldtiden, middelalderen og nyere tid fundet med metaldetektor eller i forbindelse med anlægsarbejde, opsamlet på marker eller lignende har almindeligvis kulturhistorisk værdi. Kontakt derfor dit lokale museum, hvis du mener at have fundet en sådan genstand.

Coronasituationen medfører et midlertidigt stop for danefæindlevering til Nordjyllands Historiske Museum

På grund af risikoen for spredning af coronasmitte modtager vi for øjeblikket ikke fund til danefæbehandling. Når situationen tillader det, vil vi – formentlig med nye afleveringsprocedurer – igen modtage fund i forbindelse med danefæbehandling.

Nærmere info følger, når vi ved mere om, hvornår og hvordan vi igen kan åbne op for modtagelse af de mange fine fund.

I akutte tilfælde, hvor der er behov for vurdering af et væsentlig fund, som er truet af for eksempel markarbejde, kan følgende af museets sagsbehandlere kontaktes:

Museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen på telefon 25 19 74 10
Museumsinspektør Torben Trier Christiansen på telefon 25 19 74 34

Danefæ

Nordjyllands Historiske Museums arkæologiske ansvarsområde omfatter kommunerne Jammerbugt, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, og alle potentielle danefæ-fund eller fund af væsentlig interesse for Nordjyllands Historiske Museum fra disse kommuner skal afleveres her.  

På museet bliver genstanden nærmere bestemt og fundstedet registreret. Oplysningerne om genstanden indgår fremover i det samlede fundregister, og fundet har derfor bidraget med endnu en lille flig af viden om vores fælles historie.

I helt særlige tilfælde vil genstande kunne erklæres for ”danefæ”. Danefæ kan være såvel genstande af ædelmetaller som guld eller sølv, men også genstande af flint, glas, ben og tak med videre.

I alle tilfælde indleveres genstandene på det lokale museum, hvorfra de sendes videre til Nationalmuseet.

På Nationalmuseet foretages en vurdering af, om genstanden skal erklæres for danefæ, som er statens ejendom. Til gengæld modtager finderen en dusør for fundet.

Du kan finde yderligere information om danefæ på Nationalmuseets hjemmeside.


I Danmark er det lovligt at gå med metaldetektor i de fleste områder. Der er dog nogle enkelte regler, som skal overholdes. For eksempel er det ikke tilladt at gå med detektor på fredede oldtidsminder, og man skal altid have tilladelse af lodsejer.
Med portalen DIME kan de godt 4000 metaldetektorbrugere og amatørarkæologer i Danmark nu selv registrere deres fund på mobilen allerede ude i marken – og dermed sende data direkte til museerne.