Husmandsstedets historie

Boldrup Museum er indrettet i et lille husmandssted fra 1891, som Christian Sørensen (Kræn) Mikkelsen byggede, hvor der førhen havde ligget en firelænget gård. Ejeren af denne gård flyttede til sine jorder andetsteds i 1890, og satte derfor stuehuset til salg. Det købte af Christian Sørensen Mikkelsen, men da han var husmand, og dermed ikke ejede tilpas jord til at leve af at dyrke afgrøder, havde han snedkeri og murerarbejde som sidegesjæft.

Christian Sørensen Mikkelsen indrettede derfor et snedkerværksted i stuehuset, hvilket kan ses på museet den dag i dag. Han må have haft nogen succes, både som husmand såvel som snedker og murer, for alelrede i 1897 byggede han ”Vesterhuset”.

”Vesterhuset” blev hovedsageligt brugt som stald, samt til opbevaring af hø og halm. Laden til højre for stuehuset er af noget yngre dato, og blev først opført i 1957, relativt kort inden husmandsbruget blev nedlagt i løbet af 1960’erne, hvorefter det gradvist blev taget i brug som museum.

Selvom Christian Sørensen Mikkelsen og de efterfølgende ejere af husmandsstedet ikke ejede nær så meget jord som gårdmændene i området, havde de alligevel lidt at gøre godt med. Således havde husmanden på Boldrup 10½ tønder land (omkring 6 ha, eller 0,06 km2), hvoraf fire af disse tønder var eng, som lå ned mod Simested Å. Derudover havde man en lod i fællesmosen ved Løgstørvej, samt et stykke hede ved Stenild. Det tillod husmanden at have en mindre besætning af dyr, der blandt andet talte køer, gris, høns og får, som enten kunne slagtes til eget brug eller sælges.