Lokalhistorisk arkiv

Hobro Lokalhistorisk arkiv hører under Nordjyllands Historiske Museum. På arkivet kan du finde fotos, personarkiver, foreningsarkiver og erhvervsarkiver fra Hobro og den nærmeste omegn. Derudover har vi en avissamling bestående af lokale aviser fra perioden 1855-1989.

Midlertidig lukning af Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv i Hobro er midlertidigt lukket for besøgende. Bygningen i Vestergade 23, hvor arkivet hidtil har haft til huse, er solgt til Hobro Menighedsråd, der allerede har overtaget dele af huset i august 2018.
Samlingen af arkivalier og aviser pakkes derfor ned og sættes i depot. I mellemtiden indrettes der nye tidssvarende faciliteter til arkivet på Fyrkat Møllegård, hvor der også indrettes nye lokaler til museets administration.

I forbindelse med flytningen bliver arkivalierne gennemgået, renset og konserveret, og vi har desværre ikke mulighed for at besvare henvendelser, så længe dette arbejde er i gang.

Det forventes, at arkivet genåbner i september 2019.