Nyheder

Området ved Fyrkat blev tilbage i marts scannet af et hold specialister fra Wien, som håbede at kunne føje ny viden til fortællingen om ringborgen. Nu er første etape af undersøgelserne afsluttet og meget tyder på, at der kan være mere at komme efter for nutidens arkæologer.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har fundet en tonstung gravsten for kongelig toldinspektør og hustru ved Budolfi Kirke i Aalborg. Den måler 2,15 x 1,40 meter, og den har oprindeligt ligget i kirkegulvet inde i kirken.
I Sdr. Tranders udgraver arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum for øjeblikket en boplads fra ældre jernalder, men blandt stolpehuller og lerkar er der også dukket moderne arkæologi frem i form af genstande fra 2. Verdenskrig.
Det var lidt af en sensation, da et sværd fra middelalderen pludselig stak op af jorden i Algade midt i Aalborg i februar måned. Sværdet var ikke alene intakt, det var også usædvanligt velbevaret. Nu har arkæologerne så fundet læderskeden til selvsamme sværd, som trods mere end 700 år i jorden stadig er forholdsvis godt bevaret.
Et nyt storstilet projekt skal – uden at sætte en skovl i jorden – give ny viden om fire af vikingetidens ringborge, deriblandt Fyrkat. Ved hjælp af avanceret teknologisk udstyr gennemlyses jordlagene, og dermed får vi forhåbentlig ny viden om Fyrkat.
Anlægsarbejdere og arkæologer har de sidste mange måneder arbejdet side om side i tæt samarbejde ved Budolfi Kirke i Aalborg. I alt er der dukket spor af 84 begravelser op, som stammer fra den nedlagte kirkegård, som lå ved kirken frem til begyndelsen af 1800-tallet.
Under arbejdet med at nedlægge kloakrør i Tiendeladen i det centrale Aalborg, er man formentlig stødt på et af de mørkeste og mest dramatiske kapitler i danmarkshistorien. En del af en større massegrav er nemlig dukket frem. Den stammer formentlig fra Grevens Fejde i 1534
Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S troede nærmest ikke deres egne øjne, da der pludselig dukkede et velbevaret sværd fra middelalderen op af jorden i Algade midt i Aalborg. Og fundet er da også en vaskeægte sensation.
Her finder du et arkiv med tidligere artikler med arkæologiske nyheder.