Nyheder

Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S troede nærmest ikke deres egne øjne, da der pludselig dukkede et velbevaret sværd fra middelalderen op af jorden i Algade midt i Aalborg. Og fundet er da også en vaskeægte sensation.
Mens Region Nordjylland er godt i gang med at opføre det nye supersygehus i Aalborg Øst, har arkæologer undersøgt selv samme område. Det nye sygehus bygges nemlig præcis dér, hvor en jernalderlandsby lå for cirka 2000 år siden. I alt er der fundet velbevarede rester fra cirka 100 langhuse.
Arkæologer er godt i gang med at undersøge området ved Da Vinci Parken i Aalborg Øst. Her lå den jernalderlandsby, som sidenhen er blevet til Sdr. Tranders. Et af de mere spændende fund, der er dukket frem, er spædbørnsknogler gemt i stolpehullerne til to langhuse. De kan dateres til et sted mellem år 0 og år 200 e.Kr.
For første gang danner en stor mængde detektorfund baggrund for forskning. Mere end 20.000 detektorfund fra områder omkring Limfjorden er bearbejdet og føjer masser af ny viden til fortællingen om Nordjylland i perioden 400-1150 e.Kr.
I Sønder Tranders udgraver arkæologer lige nu en jernalderboplads. I den forbindelse, er de stødt på skelettet af cirka 40-årig mand fra perioden 500-250 f. Kr. Skelettet og andre fund fra udgravningen kan ses i en formidlingscontainer ved udgravningen.
Nordjyllands Historiske Museum har netop fået 352.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje vedr. dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. Bevillingen er fordelt på tre projekter, hvor arkæologer nu skal undersøge en række fortidsminder nærmere.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum graver lige nu to steder i Aalborg Øst – ved Da Vinci Parken og ved det nye supersygehus. Begge steder finder man jernalderlandsbyer.
Hvis man spoler tiden tilbage til førromersk jernalder (500 f.Kr. til år 0), lå der en lille landsby bestående af tre til fire gårde i det område, der i dag ligger mellem Kronhjorten og Kærvej i det østlige Støvring.
Her finder du et arkiv med tidligere artikler med arkæologiske nyheder.