Skoletjeneste Lindholm Høje Museet

Et museumsbesøg giver en ”ud-af-skolenoplevelse”, der sætter den øvrige læring i perspektiv. På museet kan man få lov til at bruge sine sanser på en anden måde end i klasselokalet. Ofte er der mulighed for at smage, føle, lugte og afprøve tingene. At prøve hvordan man til andre tider har gjort tingene på en anden måde er med til at sætte vores vante dagligdag i perspektiv.

Du kan som underviser bruge museet i mange fag – ikke kun i historie, men også i for eksempel dansk, idræt, drama, kristendom, matematik, hjemkundskab, samfundskundskab og konfirmationsforberedelse.

Et museumsbesøg kan foregå på mange måder. Det kan foregå som en rundvisning med lærer eller en museumsrundviser som guide. Børnene kan gå rundt i små grupper med arbejdsspørgsmål og selv opdage museet. Der kan være hands-on-aktiviteter, rollespil, gamle lege eller by/naturvandringer. Afdelingerne har meget forskellige fysiske rammer, så skoletilbuddene varierer derfor også. Det forventes selvfølgelig, at de medfølgende lærere deltager aktivt i aktiviteterne.

Herunder kan du læse mere om, hvad vi blandt andet kan tilbyde på Lindholm Høje Museet samt downloade elevopgaver.

Ønsker du mere info, eller vil du booke en rundvisning til din klasse, kontakt os da via historiskmuseum@aalborg.dk eller ring til os på telefon 99 31 74 40.

Ønsker du at benytte Aalborg Kommunes skoletjeneste, kan den kontaktes via www.aabenaalborg.dk.

Skolemateriale om vikingernes daglige liv på Lindholm Høje for mere end 1000 år siden. Materialet er beregnet til 3. til 6. klasse og tager eleverne med på besøg hos Svala og Hauk, som bor på Lindholm Høje.
Togt Tidende er en avis, der omhandler den danske konge Knud den Stores togt til England i 1015. Materialet indeholder flere artikler om livet til søs under vikingetiden samt opgaver dertil. Avisen er målrettet 3. til 5. klasse. Materialet er udarbejdet af de to historiestuderende Peter Musgaard Christensen og Sia Hauritz Jensen.
“Fra Odin til Kristus” fortæller om overgangen fra nordisk mytologi til kristendom. En overgang, der fandt sted i vikingetiden og som har påvirket de mennesker, der levede på Lindholm Høje. Materialet er målrettet elever fra 7. klasse og op.
Aalborg Kommunes skoletjeneste tilbyder et undervisningsforløb på Lindholm Høje rettet mod 4., 5. eller 6. klasse. Eleverne får indblik i vikingernes levevilkår, når de prøver at smede, tænder bål, grutter mel, bager brød, skyder med bue og pil med mere.

Praktiske opgaver til undervisningsmateriale om vikingetiden på Lindholm Høje

Inspirationsmateriale: Den gamle kloge Mimer og visdommens kilde

Lærervejledning til Togt Tidende