Sponsorer

Nordjyllands Historiske Museum tæller 14 forskellige udstillingssteder – fra Lindholm Høje Museet og Aalborg Historiske Museum i nord til Vikingeborgen Fyrkat og Hobro Museum i syd. Mere end 100.000 gæster besøger hvert år museerne, der fortæller om alt fra cigarmagere og cirkushistorie til vikingetiden og besættelsen. Alle udstillingsstederne har det til fælles, at de bestræber sig på at fortælle historie, der er nærværende for publikum.

Nordjyllands Historiske Museum arbejder med forskning, indsamling, registrering, bevaring og formidling af lokal- og kulturhistorie. Museet støttes økonomisk af Slots- og Kulturstyrelsen, Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune, og i bestræbelserne på til stadighed at udvikle såvel rammer som måder at fortælle nærværende historie på, søger vi også økonomisk opbakning fra fonde, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere.

Vores samarbejdspartnere er med til at kortlægge fortiden, gøre den levende for nutiden og bevare den for fremtiden.

Det er vi meget taknemmelige for.

Vil du også være samarbejdspartner hos Nordjyllands Historiske Museum, så kontakt os for nærmere information om vores sponsorpakker.

Sponsorer Nordjyllands Historiske Museum

De støtter REGAN Vest