Sværd afrenses og udstilles til påske

Følg konservatorens arbejde på Aalborg Historiske Museum

Det var lidt af en sensation, da et sværd fra middelalderen pludselig stak op af jorden i Algade midt i Aalborg i februar måned. Sværdet var ikke alene intakt, det var usædvanligt velbevaret, og da konservatoren fra Bevaringscenter Nord indledte afrensningen af sværdet, dukkede spor af en mulig inskription også frem på klingen.

Nu fortsætter konservator Nanna Braunschweig Hansen arbejdet med sværdet, og i to dage vil det foregå foran publikum på Aalborg Historiske Museum. Tirsdag og onsdag op til påske sidder hun mellem kl. 11 og 15 og arbejder på sværdet i udstillingen på første sal. Det koster kun almindelig entré til museet at følge arbejdet på tæt hold.

Sværdet udstilles

Hele påsken udstilles sværdet så i en speciel sikkerhedsmontre. Helt ekstraordinært vælger Aalborg Historiske Museum at holde åbent påskedag og 2. påskedag, selv om museet normalt er lukket på søndage og mandage. Sværdet vil være udstillet frem til 1. juni, hvor det skal tilbage til Bevaringscenter Nord, så konservatorerne kan afslutte arbejdet med det. I februar kunne de ved den første afrensning af sværdets klinge konstatere, at der faktisk ser ud til at være spor efter en indskrift i sværdets blodrille.

Vi kender til flere eksempler på indlagte bogstaver og tegn på sværdklinger fundet rundt omkring i Europa, men også fra danske fund kender vi til denne detalje. Der er i mange tilfælde tale om mestermærker, dvs. navnet eller logoet fra de våbensmedjer, som i sin tid producerede klingerne.

I 800-1000 produceres der f.eks. talrige klinger med inskriptionen +VLFBERHT+, der har fungeret som et slags varemærke eller en typebetegnelse for disse klinger. I højmiddelalderen skifter tendensen dog mere til, at der nu bliver indlagt religiøse sætninger som f.eks. ”in nomine domini” eller længere vilkårlige forløb af bogstaver, som ikke giver nogen umiddelbar mening.

På sværdet fra Algade i Aalborg kan man se, at der har været indlagt en indskrift på adskillige centimeters længde, og på enkelte af tegnene er der oven i købet rester af et gyldent metal. Guld er der ikke tale om, men nok nærmere en kobberlegering. Det bliver utroligt spændende at se, hvad der står, når hele klingen er renset.

Det var rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, der først spottede sværdet i mulden under en kloakgravning i Aalborg, som blev overvåget af arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum. Og her fik Kenneth Nielsen pludseligt meget travlt, for presse fra både ind- og udland ville høre mere om det sensationelle fund.  Det intakte og velbevarende sværd blev hurtigt dateret til middelalderen – nærmere bestemt 1300-tallet. Klingen, der stadig er skarp, er dobbeltægget og har en længde på 93 cm, mens hele sværdet er 112 cm langt. Man kan kun gisne om, hvordan det er havnet i jorden lige der, men det kan for eksempel være sket under et militært angreb på Aalborg eller ved en træfning uden for byens vestlige vold engang i 1300-årene. Mere sikkert er det, at våbnet har tilhørt en adelsmand, for det at anskaffe sig et sværd i middelalderen var en yderst bekostelig affære, og kun krigereliten – som dengang bestod af adlen – har haft råd til at bære et sådant våben.

Tid og sted:
Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg

Oplev konservatoren arbejde med sværdet:
Tirsdag 16. og onsdag 17. april kl. 11-15

Sværdet udstilles:
Fra Skærtorsdag 18. april til 1. juni
Tirsdag-lørdag kl. 10-17 samt påskesøndag 21. april og mandag 2. påskedag 22. april.

Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S troede nærmest ikke deres egne øjne, da der pludselig dukkede et velbevaret sværd fra middelalderen op af jorden i Algade midt i Aalborg. Og fundet er da også en vaskeægte sensation.