Tidligere artikler

Artikler fra 2018

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum graver lige nu to steder i Aalborg Øst – ved Da Vinci Parken og ved det nye supersygehus. Begge steder finder man jernalderlandsbyer.

Artikler fra 2017

Hvis man spoler tiden tilbage til førromersk jernalder (500 f.Kr. til år 0), lå der en lille landsby bestående af tre til fire gårde i det område, der i dag ligger mellem Kronhjorten og Kærvej i det østlige Støvring.
Arkæologer har fundet resterne af et ualmindeligt stort langhus fra bronzealderen i den nordvestlige ende af Arden by.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har som følge af et dektorfund i 2015 af tre smykker fra vikingetiden fundet i alt 14 vikingegrave på en mark ved Fjelsted.
Aalborg Kommune graver i Algade, og arkæologerne fra Nordjyllands historiske Museum kigger med, da der kan føjes nyt til historien om selve byens fødsel.
Nord for Blenstrup i Himmerland ved landsbyen Horsens fandt de frivillige metaldetektorførere John Kristensen og Henrik Jørgensen før påske en stor mønskat.
Nordjyllands Historiske Museum har netop modtaget hele to bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen fra en særlig pulje til undersøgelse af dyrkningstruede fortidsminder med et særligt videnskabeligt potentiale.
Arkæologerne på Nordjyllands Historiske Museum havde pænt store forventninger, da de for knap tre uger siden indledte en udgravning i Støvring, for forundersøgelserne havde vist, at der både var spor efter en bebyggelse fra oldtiden og en overpløjet gravhøj.
De tyske myndigheder har nu bekræftet identiteten af den tyske pilot, der i 1944 styrtede ned med sit Messersmitt-fly på en mark i Birkelse i Nordjylland.
Pilgrimsmærker, spænder, pyntebeslag, mønter og rustningsudstyr fra den store verden vidner om, at Aalborg også for mange hundrede år siden var en international by, der både tiltrak folk udefra, og som man rejste ud fra.
I området lige inden for byens middelalderlige voldanlæg er der især fundet fine metalgenstande som spænder og pyntebeslag fra 13-1400-tallet.
I 2014-15 foretog Nordjyllands Historiske Museum omfattende udgravninger af en stor boplads med yderst velbevarede langhuse fra ældre jernalder.

Artikler fra 2016

„Arkæologen må risikere sorte negle“ – Sådan skrev museumsinspektør ved Aalborg Historiske Museum, Peter Riismøller, i det lille jubilæumsskrift „Urene kilder.
I forbindelse med forundersøgelsen forud for anlæggelsen af den nye kloak til udstykningerne nord for Kirketerp-gårdene
For omkring 2000 år siden blæste en kraftig storm over Nordjylland. På et område, der i nutiden findes lige inden for hovedindgangen til Aalborg Kaserner, førte stormen en enorm sanddyne ind over bøndernes marker.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har fundet resterne efter et senmiddelalderlig stenhus ved udgravninger i forbindelse med et byggeri i Algade 16.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har de sidste godt tre uger fulgt jordarbejderne i Vingårdsgade og har bl.a. fundet træbyggede huse i et kvarter af byen, hvor garvning og forarbejdning af læder har været et vigtigt erhverv.
Siden efteråret 2015 har Nordjyllands Historiske Museum undersøgt en stor boplads fra perioden 200 til 400 e.Kr. og en gravplads fra omkring år 200 e.Kr. forud for en ny udstykning vest for Sdr. Tranders.
Måske har hver enkelt grundejer i byen haft egen vandforsyning
Sommeren 2015 tilbringer flere arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum i den nordøstlige udkant af Støvring.

Artikler fra 2015

Hvis bare fortiden kunne tale… så ville arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum meget gerne vide, hvordan seks guldmønter i meget fin stand er havnet på en mark ved Sønderholm i Himmerland.
Rasmus Gregersen er ny detektor-entusiast, og i september gik han på sin fars mark et par kilometer sydvest for Mariager. Her gjorde den unge mand et fund, som en del garvede detektorfolk nok vil skele lidt misundeligt til.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har siden maj gravet i Maren Turis Gade i Aalborg. Tidligere har vi her på hjemmesiden fortalt om fund af bl.a. en lille kanonkugle, og nu er flere spændende ting dukket op af mulden.
Der er på de første 14 meter i den nordlige ende af Maren Turis Gade gjort overraskende fund, der er med til at øge vores forståelse af gadens karakter og historie i slutningen af middelalderen.
Arkæologiske fund udstilles i sundhedshuset i Pandrup.
Fundene fortæller om både smykkemode og handelsliv.
For første gang nogensinde er det lykkedes arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum at påvise helt op til 500 års kontinuerlig bebyggelse ved en udgravning.

Artikler fra 2014

Edsring i guld er afdækket i bronzekar fra Skørping-fundet.
Arkæologer fandt farvel-gaver til 4000 år gammelt hus
Velbevaret seletøj fra yngre bronzealder fundet på en mark
15 skeletter af voksne mænd, der kan være dræbt i krig
I forbindelse med det nye supersygehus i Aalborg Øst afdækker arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum i øjeblikket dele af en 2000 år gammel landsby.
Mellem Fjerritslev og Kollerup plantage udgraver Nordjyllands Historiske Museum indtil midten af juli bebyggelse fra den ældre jernalder.
I forbindelse med det kommende universitetshospital har museets arkæologer gennem de seneste år gjort adskillige fund i området forud for anlægsarbejdet.
Grusgraven ved Ellidshøj ved Svenstrup står foran en udvidelse, og i den forbindelse foretog Nordjyllands Historiske Museum i marts måned en arkæologisk udgravning på en del af det område, der skulle inddrages til grusindvindingen.
Egnsplanvejen er en 6 km lang omfartsvej, der går fra Aalborg S afkørslen på E45 til Sdr. Tranders, hvor det nye Universitetssygehus er ved at blive bygget.
Museet foretager i øjeblikket arkæologiske forundersøgelser forud for etableringen af kloakledning mellem Hobro og Hadsund.

Artikler fra 2013

I Terndrups nordøstlige udkant udgraves i august og september resterne af en bebyggelse fra omkring år 500 f.Kr.