Havnø Mølle

Bemærk, at Havnø Mølle er lukket i sæsonen 2020 pga. coronasituationen.

Havnø Mølle er en stråtækt hollandsk vindmølle, som blev opført i 1842 af godsejer Cristen J. Kjeldsen fra Herregården Havnø. Efter en gennemgribende restaurering i perioden 1995-2001 åbnede Havnø Mølle som arbejdende museumsmølle. Dermed er den Nordjyllands ældste vindmølle, der stadig er aktiv.

Møllen ligger i et meget smukt landskab mellem Mariager Fjord og Lounkær Skov. Om sommeren det er muligt at få en rundvisning på udvalgte onsdage, som – hvis vinden tillader det – kører rundt. På særlige maledage maler møllen mel, som sælges under navnet Havnø møllemel.

Havnø Mølle er en stråtækt hollandsk vindmølle, som blev opført i 1842. I dag er den Nordjyllands ældste stadig arbejde vindmølle.
Havnø Mølles Venner er en forening, der har til formål at hjælpe med at bevare Havnø Mølle.
Mølellauget er en gruppe af frivillige, der i samarbejde med Møllehistoriske Samling i Hadsund sørger for at vedligeholde møllen samt male mel i forbindelse med arrangementer.
1. september 2019 er det 25 år siden, at Havnø Mølle blev museumsmølle. For at fejre jubilæet har Havnø Mølles Venner netop udgivet bogen “Havnø Mølle – fra herregårdsmølle til museumsmølle”.

Læringstilbud

Nordjyllands ældste stadigt arbejdende vindmølle danner ramme for læringen. Museet tilbyder rundvisning og aktiviteter samt mulighed for at se møllen køre. Kontakt os via historiskmuseum@aalborg.dk for forløb.
Er der noget, som vi kan kalde særligt nordjysk? Og hvad består den nordjyske identitet i givet fald af? Det vil vi og en række andre nordjyske museer gerne undersøge sammen med nordjyderne i projektet ”Vores Nordjylland”. Alt sammen munder det ud i en fotoudstilling på Kulturmødet Mors i 2021.