Hobro Museum

Hobros ældste hus danner ikke alene rammen om Hobro Museum og fortællingen om byen og området gennem tiderne. På museet kan man også se arkæologiske fund, ikke mindst dem, der er udgravet få kilometer derfra – ved ringborgen Fyrkat fra vikingetiden.

Med genstande, fotos, kort og tekster fortælles historien om egnens udvikling fra jægerstenalder til vikingetid, og om Hobros udvikling fra købstad med mange små erhverv til industrisamfund med flere større virksomheder.

Museets øverste etage er helliget Fyrkat-fundene og en del af amatørarkæologen Regnar Pedersens imponerende samling. I stueetagen er der fokus på byens historie, som har været præget af mange brande.
Onsdag 8. juli kan du komme med på byvandring i Hobros gader. Her fortælles historien om den fattige købstad i middelalderen, den økonomiske krise i begyndelsen af 1800-tallet, de voldsomme bybrande i 1812 og 1813 samt industriens indtog sidst i 1800-tallet
Historien om Hobro havn handler om langt mere end tidligere tiders industri. Havnens historie er også byens historie. 1. juli afholder museet rundvisning på havnen, hvor du kan blive klogere på dens næsten 200 år lange virke og på dens betydning for byen.
Der skulle både flere års nøl, en deponering i Randers, lidt taktløs opførsel og en del flytninger til, før Hobro Museums samlinger kom hjem til den bygning i Vestergade, hvor den nu kan besøges.
Midlertidigt lukket pga. corona-situationen. Arkivet genåbner 17. august. På Hobro Lokalhistorisk arkiv kan du finde fotos, personarkiver, foreningsarkiver og erhvervsarkiver fra Hobro og den nærmeste omegn. Derudover har vi en avissamling bestående af lokale aviser fra perioden 1855-1976.
Er der noget, som vi kan kalde særligt nordjysk? Og hvad består den nordjyske identitet i givet fald af? Det vil vi og en række andre nordjyske museer gerne undersøge sammen med nordjyderne i projektet ”Vores Nordjylland”. Alt sammen munder det ud i en fotoudstilling på Kulturmødet Mors i 2021.