REGAN Vest

Landets bedst bevarede kold-krigsbunker åbner som museum

Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest) blev opført i allerdybeste hemmelighed i perioden 1963-68, 60 meter under jorden langt inde i Rold Skov. Bunkeranlægget skulle huse både regering, kongehus og forsvar i tilfælde af en eventuel tredje verdenskrig. Så galt gik det heldigvis aldrig, men anlægget har i mere end fire årtier stået klar til med kort varsel at tage imod en række nøglepersoner.

Kulturstyrelsen har besluttet at frede anlæg og inventar og dermed sikre, at et af Danmarks mest monumentale spor fra den kolde krig bevares for eftertiden. Fredningen kan være det første skridt på vejen til at åbne anlægget for offentligheden, og på Nordjyllands Historiske Museum, under hvis ansvarsområde Rebild Kommune og dermed REGAN Vest ligger, er man klar med den første halve mio. kr. til nærmere undersøgelser af, hvordan man kan gøre anlægget tilgængeligt, så alle kan opleve koldkrigsstemningen og den unikke historie.

“Vi er meget tilfredse med Kulturstyrelsens fredning af Regan Vest, da den sikrer, at anlægget og dets spændende historie også kan opleves af kommende generationer. Vi har allerede skaffet midlerne til et forprojekt vedrørende den fremtidige drift, og vi venter spændte på, hvornår – samt på hvilke vilkår – anlægget kan overdrages til os. Vi er klar til at gå i gang med arbejdet”, siger direktør for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Christian Nørbach.

Dokumentation af historien

Nordjyllands Historiske Museum har siden forsommeren 2013 været i gang med en dokumentation af REGAN Vest – dels en registrering af bevaringsværdige genstande, dels via interviews med en lang række personer som på den ene eller anden måde har haft tilknytning til anlægget – eksempelvis med opførelse, drift og vedligehold.

Dette arbejder leder alt sammen til en større viden om det unikke anlæg, ligesom det giver kød og blod til især de nære fortællinger om anlægget. Arbejdet med dokumentationen varetages af museumsinspektør Ulla Varnke Egeskov og afsluttes ved årets udgang med en rapport.

Lidt om selve anlægget

REGAN Vest blev bygget i 1960´erne som en hemmelig atombombesikker bunker, der i tilfælde af krig skulle beskytte regering og kongehus. Hvis der udbrød krig – og regeringsanlægget i Nordsjælland ikke længere var en operationel løsning – var det fra anlægget i Rold Skov, landet skulle ledes. I 2003 blev REGAN Vest taget ud af operationel drift, således at man ikke længere opdaterede inventar mm. Anlægget blev dog stadig vedligeholdt og holdt i dvaledrift.

Med beredskabsforliget den 12. november 2012 blev REGAN Vest endeligt skrevet ud af det stående beredskab, og Forsvarsministeriet arbejder på at overdrage anlægget til Miljøministeriet.

REGAN Vest er bygget ind i en kridtbakke og ligger på det dybeste sted ca. 60 meter under overfladen. Anlægget består af fire betonringe, der ligger oven på hinanden to og to, med alt hvad der skal bruges for at holde en hverdag kørende; køkken, depotrum, lægeklinik, maskinrum m.m.

Anlægget er bygget til at kunne beskytte landets ledelse, så der selv under krigs- eller svære krisesituationer kunne være en fungerende regering. Det betyder for det første, at anlægget har et meget civilt præg i modsætning til strengt militære anlæg. For det andet betyder det, at anlægget er krigsgas- og atomsikret. Anlægget kan modstå rystelser og trykbølger fra en atombombe, hvis der vel at mærke ikke var tale om en fuldtræffer. Anlægget kunne være selvforsynende med vand, ilt, el m.m. i en vis periode, det vil sige, at man kunne være fuldstændigt afsondret fra omverdenen i nogle uger uden nogen former for tilførsel fra omverdenen. Derefter ville man i første omgang være nødt til at tage luft ind udefra, som selvfølgelig kunne renses i gas- og atomfiltre. Senere ville det også blive nødvendigt med forsyninger af mad og diesel til anlægget. Anlægget indeholder endvidere også kommunikationsmuligheder ud af anlægget. Der var sikrede NATO- og telefonforbindelser, telex, telefax mm. Ligeledes er der et sendestudie, så Dronningen eller statsministeren kunne tale til befolkningen.

Som en markant person i Socialdemokratiet var tidligere energi- og udviklingsminister Poul Nielson allerede fra 1960’erne centralt placeret i Folketingets arbejde på det sikkerhedspolitiske område. Med udgangspunkt i en politisk karriere, der strækker sig over mere end 50 år, fortæller han om den kolde krig set fra sin stol.
Knap er blækket tørt på finanslovsaftalen, som gav 20 mio. kr. til REGAN Vest, før Nordjyllands Historiske Museum kan glæde sig over endnu et økonomisk bidrag. Museet har netop fået tildelt 1.2 mio. kr. fra Region Nordjyllands Vækstforum.
I det netop vedtagne finanslovsforlig er der hen over de næste to år afsat i alt 20 mio. kr. i anlægsmidler til REGAN Vest.