Udstillinger på Mariager Museum

Udstillinger i stueetagen

Forhal

På væggene ses en større samling fotografier fra Mariager og omegn. Bænken stammer fra det gamle rådhus på torvet. Bemærk de små skibskanoner, muligvis falkonetter, som kan stamme fra kysttoldvæsenets skibe, der alle blev oplagt omkring 1920.


Købmandsbutikken. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Købmandsbutik

Da der fra begyndelsen af 1700-tallet har været drevet købmandshandel fra denne ejendom, var det et stort ønske igen at få indrettet en ældre butik. I 1985lykkedes det at få købmand Poul Lindhards nedlagte købmandsbutik fra landsbyen Skrødstrup til museet. Inventaret stammer fra butikkens åbning i 1934.

Barberstuen

Barber Theodor Christensen drev i en menneskealder (fra 1926) barberforretning i Østergade 14, hvorfra inventaret stammer. På grund af belig­ genheden over for Løvehovedet kaldtes han i daglig tale ”Løvebarberen”.

Barberstuen. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Rokokostuen

Rokokomøblerne har tilhørt snedkermester Anders Christensen, Falslev. Denne nyrokoko var en reaktion på den strenge klassiske stil og blev populær i midten af 1800-tallet. Læg især mærke til billedet af kongedatteren Charlotte Amalie og fuglebilledet med ægte fjer. Stolpeskabet er fra 1789.

Rokostuen. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Køkken

Husgerådet her stammer fra flere århundreder. Man vil bemærke, at de ældste køkkenredskaber hører til det åbne ildsted. Lysestøberbordet og de to smørkærner stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, men princippet i den lille kærne kendes helt fra middelalderen. Modellen ses på flere kalkmalerier.

Den store stue

Denne afdeling er museets ” blandede landhandel”, hvor en mængde forskellige genstande har fået plads. En våbensamling med skydevåben fra forrige århundrede ses sammen med en oversavet voldbøsse fra 1600-tallet. De mere primitive stik- og hugvåben stammer fra ”slavekrigen” 1848. Man frygtede de undslupne slaver (straffefanger) fra Rendsburg, hvorfor den lokale smed fik til opgave at smede våben, så man kunne give dem en varm modtagelse, hvis de kom.

I småtingsafdelingen ses de fine hårsmykker, vel noget af det fineste håndarbejde, der findes. I vinduerne står de velkendte Staffordshire-hunde, hjembragt af søfolk fra England. De fleste kender vist historien om, hvornår de kigger ud af vinduet eller ind i stuen.

Bondestuen

På panelerne ses årstallene 1790 og 1791. Møblementet er typisk for en dansk bondegård med langbordet med de faste bænke for bordenden og under vinduet. Her havde husbonden og karlene deres plads, mens madmoder, tjenestepiger og børn stod op ved den anden side af bordet. Så kunne de måske også bedre nå det fælles grødfad. Overfor findes alkoven, det fælles sovested, som nutidens danskere ikke kan forstå var lang nok. Men man må huske på, at folk næsten sad op og sov, og at man generelt var mindre end i dag – og måske også mere krumbøjet.

Bondestuen. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Stinesmindeskibet

I 1987 fandt amatørdykkere fra Mariager og Hadsund et skibsvrag på bunden af Mariager Fjord ud for Stinesminde. Vraget er fra et 1600-tals handelsskib, der stadig ligger på bunden af fjorden og venter på bedre tider med masser af millioner til hævning, konservering og opbevaring.
Trappe til udstillingerne på l. sal. I gangen mod gaden ses en del ældre malerier fra egnen. Bemærk det store maleri over for døren.

Bugges stuer

Møblementet i de to stuer har tilhørt familien Bugge i Østergade (Bugges Gaard). Da den sidste ejer, Anna Bugge, døde i 1996, overgav arvingerne møbler og øvrige genstande til museet. Hovedparten af møblerne er fra cirka 1900.

Gratuleringskort i Bugges stue. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Det blå køkken med brændekomfur

Det blå køkken. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Udstillinger på 1. sal

Mariager Kirke og kloster

På museets første sal står en model af det kloster, som i slutningen af middelalderen gav Mariager sin korte storhedsperiode og sit ry. Birgittinerne, opkaldt efter stifteren, Den hellige Birgitta af Vadstena, fik to klostre i Danmark, Maribo og Mariager. Jomfru Maria var ordenens skytshelgen. Modellen stammer fra kirke- og klosterjubilæet (500 år) i 1981.

Du kan også se en kopi af den middelalderlige nonnedragt samt pavebullen fra 1468, der er fundet i Kirkegade. Den har sandsynligvis hængt ved et brev fra pave Paul d. 2., som tildelte klosteret økonomisk støtte til færdiggørelse af klosterkirken.

Efter reformationen 1536 fortsatte klostret efter kongelig tilladelse som et adeligt jomfrukloster, men tilgangen af novicer var så ringe, at klosteret blev nedlagt i 1585, da den sidste nonne døde. I udstillingen kan du se tegninger, der viser kirkens delvise nedrivning i 1788-89.

Mariager Kloster. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Mariager Dommerkontor

Udstillingen indeholder dommerens gamle skrivebord med stol samt skab fra forkontor og gamle skrivepulte med tilhørende stole. Inventaret var i brug under hvælvingerne i det tidligere kloster indtil embedets nedlæggelse i 2006.

Smedje og brandvæsen

Smedjens inventar er sammenbragt fra forskellige værksteder, men hovedparten stammer fra den gamle smedje i Fuglsang nummer 2., blandt andet tilhørte brandspandene som ses i udstillingen til inventaret i dette sprøjtehus. Blandt de opstillede cykler kan nævnes, at velocipeden (væltepeteren) er fra Hadsund og har tilhørt forfatteren Hans Kirks far.

Maler- og snedkerværksted

Disse to værksteder tilhørte ejendommeligt nok to af museets stiftere, malermester Riis, der havde værksted i Kirkegade, og snedkermester Nedergaard, hvis værksted lå i Østergade.


Malerværkstedet. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Hohøj, jernalder og vikingetid.

Midt i rummet ses et fire meter højt snit fra en udgravning af den kendte Hohøj.

I montrer ses eksempler på jernalderens keramik – blandt andet genstande fra en stor lerkargrav, mens der i andre montrer vises modeller af udviklingen af gravformer. Ligeledes kan du se en model af hvordan en typisk jernalderlandsby, har set ud.

Endelig ses en fotoudstilling af egnens mest kendte jordfaste fortidsminder.

Sten- og bronzealder

I museets oldtidsudstilling står det klart for enhver, at egnen omkring Mariager er meget rig på oldtidsminder. I dette rum er de ældste fund udstillet. Vægmontrer viser udviklingen i flintredskaber og våben gennem jægerstenalderens og bondestenalderens forskellige kulturer. Desuden ses i to montrer genstande og gravurner fra bronzealderen.

Tekstiler og tøjfremstilling

Dragterne i dette rum er et typisk udsnit af pænt tøj fra 1800-tallet. Bemærk skiftende Mariager-dommeres gallauniformer samt de gamle barnevogne.
I gavllokalet ses en samling af redskaber til forarbejdning af uld og hør samt en del ældre symaskiner.